Cookiebeleid

Immobel maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan, uw surfervaring te verbeteren en de functionaliteit van onze websites en webapplicaties te verbeteren. De informatie in deze verklaring vormt een aanvulling op ons privacybeleid en dient naast ons privacybeleid te worden gelezen.

Het gebruik van de website is gebonden aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door op de website van IMMOBEL te surfen, verklaart u te hebben kennisgenomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, en ze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Ingeval er links naar andere websites worden voorzien, kan IMMOBEL in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere websites.

Ongeoorloofd gebruik van de volledige website of een deel ervan zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten. IMMOBEL garandeert dat uw persoonlijke gegevens buiten uw medeweten niet zullen worden verzameld, bewaard of gemanipuleerd bij het downloaden van een pagina van haar website.

Wat zijn cookies?

Op de IMMOBEL website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren. Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat IMMOBEL ervan uit dat u, als u voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.

Google Analytics

De IMMOBEL website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics gebruikt "Cookies", tekstbestanden die op computers worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren.

De gegevens die het cookie genereert over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS. Daar kunnen ze opgeslagen worden. De zogenaamde IP-anonimisering is ingeschakeld, zodat uw IP-adres binnen de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst door Google verkort wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

In onze opdracht gebruikt Google deze data om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteit en om aan ons services aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet-gerelateerde diensten.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres, zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Toestemming voor niet-functionele cookies

Wanneer u de website opent en voordat er gegevens worden opgeslagen en/of cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u gevraagd om hiervoor uw toestemming te geven. U kan er ook voor kiezen om u af te melden voor iedere categorie van cookies (met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies). Als u cookies weigert, hebt u nog steeds toegang tot de website, maar zal uw browser trager werken of zal u moeilijk of geen toegang hebben tot bepaalde delen of functionaliteiten van de website.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en de installatie van cookies op uw apparaat of het gebruik ervan op de website weigeren en/of cookies verwijderen door te klikken op de instellingen voor het aanpassen van cookies of door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Hoe kan je cookies verwijderen of blokkeren, of jouw instellingen veranderen

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast om cookies te weigeren, gebruikt de website cookies zodra u de website bezoekt. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat opslaan.

U kunt zich afmelden voor elke categorie cookies (met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies) door te klikken op instellingen voor cookies aanpassen:

Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies op de website. We raden u daarom aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot cookies, kunt u ons contacteren via onderstaande contactgegevens:

Per post: IMMOBEL – Privacy – Anspachlaan 1, 1000 Brussel

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0)2 422 53 99